Q MARK הערכת מנהלים

 

תפקידו של המנהל בארגון מכיל אתגרים רבים,

יש לו את האחריות להשיג את התוצאות המצופות מהיחידה הארגונית שהוא מוביל.

עליו לדאוג שהאנשים תחתיו יתנו את התפוקות, יתחברו לערכי הארגון ויתפתחו.

ניהול זה מקצוע, והמנהל צריך לאזן בין יכולותיו המקצועיות ליכולותיו הניהוליות.

 

Q Mark הערכת מנהלים, הינו כלי מדידה המאפשר למנהל ולארגון

לבחון את ההתנהלות הניהולית שלו,בעיני עצמו, בעיני הכפיפים שלו ובעיני מנהליו.

כך שהמנהל יכול להתמקד באופן שבו הוא מוביל את הצוות ומנהל אותו, תוך תכנון,

עשייה וטיפוח העובדים.

 

השאלון מתמקד בפרמטרי הניהול:

מנהיגות, יכולת ביצוע, תקשורת איכותית, עקביות ניהולית,

יכולת שיתוף פעולה, פתיחות ולמידה וחיניכה ופיתוח כפיפים.

 

באופן זה המנהל והארגון רואים כיצד פועל המנהל, היכן נקודות העוצמה שלו,

אותם צריך לחזק ולטפח. והיכן נקודות השיפור, ובמה להתמקד.

 

לאחר ביצוע השאלונים, הנתונים מעובדים לדו"ח מפורט:

כיצד העריך המנהל את ביצועיו, כיצד מעריכים אותו כפיפיו ומנהליו ומה ההבדל ביניהם.

המנהל והארגון יקבלו המלצה על פתרונות אפשריים, ותכנית פעולה לשיפור.

לקביעת פגישה עם מומחה Q Mark

Name *

Email *

Subject

Message