Q Mark משאבי אנוש

 

ארגון מצליח מבוסס על עשרות פרמטרים מגוונים

אך בראש ובראשונה על איכות הביצועים של עובדי הארגון ומנהליו.

איך אפשר לעשות את זה בצורה איכותית?

איך אנחנו יכולים להבטיח כי גיוס לארגון נעשה באופן מובנה ויעיל?

איך ליצור דרך שתאפשר למנהלים ולעובדים להביע את עצמם ולגדול?

ואיך ליצור בין המחלקות שיתוף פעולה המבוססים על איכות גבוהה ותקשורת פתוחה וכולם באותו הזמן?

 

Q Mark משאבי האנוש מאפשר לך לעשות בדיוק את זה!

השאלון נותן למנהל משאבי האנוש של הארגון,

למדוד באופן מבוקר ושיטתי את התנהלות הארגון מנקודת מבט של משאבי האנוש בארגון.

 

דרך פרמטרי משאבי האנוש הכוללים:גיוס,רווחתם של העובדים, ניהול שינוי, שיפור ופיתוח ארגוני, מנהיגות, ניהול קריירה, תרבות ארגונית.

 

תוצאות השאלון יאפשרו למנהל משאבי האנוש לזהות באופן מדויק היכן למקד את תשומת הלב הארגוני ולבחון עם עצמו אילו נקודות הוזנחו במסגרת השגרה.

מיקוד בנקודות אלו יאפשרו למחלקת משאבי האנוש להיות דומיננטית ומובילה.

 

מוצרים ופתרונות:

גיוס והשמה: בניית פרופיל תפקיד איכותית, גיוס והשמה, הערכת עובדים, ליווי עובד/מנהל חדש.

רווחת עובדים: סדנת כלכלת המשפחה, תות בשטח, אימונים אישיים לעובדים, סגנונות תקשורת. ליווי והעצמה בתהליכי פיטורין/פרישה.

ניהול והובלת שינוי: טיפול בהתנגדויות למנהלים, הכשרת מובילים, הטמעת תהליך שינוי.

פיתוח קריירה: קורס מנהלי ביניים, קורס פיתוח קריירה (תוכנית פיתוח אישית) בארגון, בניית חזון אישי.

שיפור ביצועים: בניית תוכנית יעדים, ניהול סדר עדיפויות, תהליכי עומק לשיפור ביצועים , ליווי אישי למנהלים

Leadership: הנהלה פורצת דרך, תות בשטח – יוזמה ומנהיגות, בניית דרגי ביניים המנהיגים של המחר, ליווי אישי למנהלים צעירים .

עיצוב תרבות ארגונית: בניית אמנת שרות מחלקתית

 

לקביעת פגישה עם מומחה Q Mark

Name *

Email *

Subject

Message